In english
Busforsyningen
FORSIDE VOGNPARK VÆRD AT VIDE KONTAKT

Information

Køre- og hviletider
Glemte sager
Betaling
Afbestilling

Mangler du noget, så skriv...


Alle vores chauffører er underlagt bestemmelserne om køre- og hviletider, der er et internationalt regelsæt for chaufførers arbejdstider. Reglerne er med til at sikre at der ikke sidder en træt chauffør ved rattet. Reglerne er her bragt i uddrag:

Der må køres 9 timer dagligt. To gange ugentligt må der køres 10 timer.

Efter 4½ times kørsel skal chaufføren have mindst 45 minutters pause medmindre der påbegyndes en hvileperiode. Pausen kan deles op i to mindre pauser hvoraf den først skal være mindst 15 minutter og den sidste skal være mindst 30 minutter.

Indenfor ethvert tidsrum af 24 timer skal føreren have en daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer. Tre gange ugentligt kan der afholdes en reduceret daglig hviletid på 9 timer. De dage hvor hviletiden ikke nedsættes, kan den deles i 2 mindre perioder, hvoraf den første periode skal være på mindst 3 timer og den sidste skal være på mindst 9 timer. I praksis må der ikke arbejdes mere end 15 timer før den sidste hvileperiode skal være påbegyndt.

Er der flere chauffører på hele turen, skal de hver have en daglig hvileperiode på mindst 9 sammenhængende timer inden for 30 timer.


Normalt er det let for os at spore, hvem der har glemt hvad i vore busser. Det sker alligvel, at der dukker ting op, der er svære at placere. Disse opbevares i 1 måned, hvorefter de bliver overbragt til politiets hittegodskontor.

Glemte mad- og drikkevarer bliver almindeligvis ikke opbevaret.


Den almindelige betalingsfrist er umiddelbart 10 dage efter turens afslutning.

Ved særlige kørselsarrangementer - samt hos kunder vi ikke er bekendt med i forvejen - kan vi bede om op til det fulde beløb forud.


I er berettiget til at foretage aflysning af bestilte ture. Seneste varsel er dog klokken 12.00 det antal dage før, som svarer til den samlede kørsels varighed. Ved aflysning senere end dette tidspunkt - og indtil 24 timer før kørselstidspunktet - har vi krav på betaling svarende til 25% af den aftalte pris for kørslen. Ved aflysning mindre end 24 timer før kørslen eller ved fremmøde uden tur er denne betaling 50%. Den aftalte pris er den samlede betaling for bus, dieselolie, forplejning og moms.


BUSFORSYNINGEN - LEJRVEJ 43 - 3500 VÆRLØSE - Tlf. 40 10 70 69 - www.busforsyningen.dk

webmaster
11-mar-2018